⇒ Организатор на Играта

Играта се организира и провежда от EТ „Ели 96 – Невена Тодорова“, гр.Ямбол ул. Васил Априлов 1 , наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

⇒ Територия на провеждане на Играта

Играта се провежда на територията на Република България.

⇒ Право на участие

В тази Игра има право да участва всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители от фирма EТ „Ели 96 – Невена Тодорова“ и техните семейства /деца и родители/. Не се допуска участието от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба.

Всяко участие е индивидуално и всеки, който отговаря на условията, според правилата, се смята за участник. Правилата в Играта са задължителни и еднакви за всички участници.

⇒ Условия на провеждане

Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на интернет страницата на фирмата – www.orso-store.bg

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на страницата.

В Играта участват всички тези, които са спазили условията.

С участието си в Играта участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

⇒ Период на Играта

Играта ще се проведе от 09.11.23г. до 15.11.23г  в 23:59 ч.

Организаторър има право да променя сроковете, като известява за това на страницата си във Фейсбук и на фирмения сайт.

⇒ Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с продукт/услуга, предлаган от Възложителя.

Всеки желаещ да участва в Играта трябва предварително да се запознае с официалните правила за участие, които може да намерите на уеб сайта на онлайн магазин “Orso store”

За целите на Играта ще бъдe публикуванa публикация в Facebook страницата на фирмата, в който ще се съдържа механизма на играта.

1.Да заяви участие, като напише коментар под публикацията във фейсбук страницата на Организатора с отговор за “загадката”.

2. Да хареса страницата ни във Facebook

3. Да сподели публикацията във Facebook

С публикуване на коментар, всеки участник приема настоящите  условия на играта.

Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите ( първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им в социалната мрежа.

Потребителите публикували коментар след изтичане на срока за Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

⇒ Награди -3 броя

I-вият избран ще спечели дамска чанта
II-рият избран ще спечели ваучер на стойност 30 лв.
III-тият избран ще спечели ваучер на стойност 20 лв.
Наградата ще бъде дадена при приключване на играта и ще се обяви на страницата.

⇒ Процедура за получаване на наградата

Наградите ще бъдат предоставени на участници, които са изтеглени на случаен принцип (томбола) и отговаря на всички правила на Играта.

Томболата ще се състои 1 ден след приключването на Играта (16.11.2023 г.). Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на страницата на “Orso store”.

За да получи наградата, печелившият ще трябва да предостави две имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение в профила на страницата.

Всички данни предоставени от участника ще бъдат използвани само и единствено за целите на Играта, за индентифициране на победителя при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда.

Победителят ще получи своята награда в срок до 7 работни дни на посочения от него адрес.

Организаторът си запазвва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им във Facebook страницата на “Orso store”.

Организаторът не носи отговорност спрямо печелившия, за невалидни предоставени данни.

НЕ СЕ ДОПУСКА предоставянето, преотстъпването и продаването на спечелената награда на трети лица.

НЕ СЕ ДОПУСКА замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

⇒ Публичност

С участието в Играта, участниците се съгласяват, в случай че спечелят наградата, техните имена да бъдат публикувани като коментар в публикацията или в Стори в Instagram.

⇒ Лични данни

Личните данни, които Организаторът събира за целите на предоставянето на наградата са: име, фамилия, адрес за доставка и телефон, предоставени от победителя чрез лично съобщение във Facebook. Съставя се списък с имената с цел определяне на печелившия участник. Организаторът няма да използва личните данни на участниците за други цели, освен избиране на победителя в играта и предоставяне на наградата.

В случай че печелившият участник откаже да предостави необходимите лични данни за получаване на наградата в срок до 3 дни след спечелването на наградата, то Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната награда и да я предостави на друг участник.

⇒ Прекратяване на играта

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай че има масово нарушаване на правилата, злоупотреба, непредвидени обстоятелства или други обективни причини. В случай на злоупотреба, непристойно поведение или неспазване на правилата, Организаторът има правото да дисквалифицира участникът.

Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите правила.