Администраторът на лични данни на потребителите на www.orso-store.com e ЕТ “Eли 96 – Невена Тодорова”, с ЕИК 128522770, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията.
Можете да се свържете със Служителя по защита на личните данни, имейл: info@orso-store.com
Обработка на данни, свързани с поръчката

За да обработим поръчката ви, ние работим заедно със следните доставчици на услуги, които ни подпомагат при изпълнението на сключените договори. Някои лични данни се прехвърлят на тези доставчици на услуги.

Личните данни на потребителите могат да бъдат споделяни с:
доставчици на куриерски услуги;
доставчици на платежни/банкови услуги;
доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги;
доставчици на ИТ услуги;

В случай на публичен интерес и при изискване от закона, данните на потребителя могат да бъдат споделени и с публични органи.
Споделянето на данните на потребителите с трети страни се извъшрва съгласно законовите разпоредби в областта на защита на данните и поверителността на информацията

Обработване на информация

– Лични данни, предоставяни при подаване на поръчки в Онлайн магазин, по-специално – име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер за контакт, адрес за доставка (улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава).
– Лични данни, предоставяни с цел участие в игри (giveaways);
при допълване на данните, съдържащи се във формулярите на Приложението, които позволяват на Администратора да осъществява рекламни кампании/ конкурси на Уебсайта на Фейсбук, Потребителят предоставя на Администратора личните данни, посочени във формуляра, включително: име, фамилия, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща, телефонен номер, номер на обувките

При обработването на Личните данни, сътрудниците на Администратора могат да имат достъп до данни в различна степен – тези, които оказват техническа помощ за ефективната работа на Онлайн магазин, включително комуникация с клиенти (напр. ще ни съдейства при изпращането на съобщения по електронна поща, а в случаите на рекламни дейности – и на маркетингови кампании), хостинг услуги или доставчици на телефонни или ИТ услуги, превозвачи или агенти, изпълняващи поръчки, лица, извършващи електронни плащания или плащания с карти в Онлайн магазина, дружества, които обслужват софтуера, подкрепят Администратора в маркетингови компании, както и доставчици на юридически и консултантски услуги.

Всеки Клиент има право да подаде оплакване до Председателя на Органа за защита на Личните данни; да прехвърли Лични данни, предоставени на Администратора и обработвани автоматизирано, където обработването се извършва въз основа на съгласие или по силата на договор, напр. към друг Администратор; на достъп до Лични данни (включително, например, да получи информация, че се обработват Лични данни); да оттегли всички съгласия, дадени на Администратора, да подаде оплакване по всяко време, като оттегленото съгласие не засяга обработването, извършено от Администратора в съответствие със закона преди оттеглянето му.

Бисквитки

Файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

“Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Състои се от: ключа, дефиниращ името на стойностите, стойностите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне бисквитката. Техните функции са стандартни, предназначени за настройки на браузъра. “Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – “сесийни” и “постоянни”. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузър). “Постоянните” файлове остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и по-специално – потребителите на уебсайта, са регламентирани от тяхна собственост Политика за поверителност.

Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”

Когато потребителят използва нашият уебсайт, посредством “Бисквитките” идентифицираме браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни.

Използвайки технологията на “Бисквитките”, прилагани на нашия уебсайт, можем да научим за предпочитанията на потребителите, като например чрез анализирането на това колко често посещават уебсайта или към какви продукти проявяват интерес.

Информацията, събирана и съхранявана в “Бисквитките”, може да се съхранява след изтриването на сесията на браузъра, което позволява да бъдат използвани при последващи посещения на потребителя.

“Бисквитките”, които използваме, са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват нашия уебсайт. Въпреки това, ние си сътрудничим с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) дейност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на потребителя, прихваща “Бисквитки” от лица, провеждащи такива маркетингови дейности.
“Бисквитките”, изпратени от тези лица, имат за цел да подобрят ефективността на представянето на потребителя на реклами, които съответстват на неговата онлайн активност – трети лица предоставят рекламно съдържание на потребители

Ето защо, докато посещавате нашия уебсайт, “Бисквитките” от нашите сътрудници също се записват на вашия компютър или друго устройство. По този начин, например, се събира информацията за продукти, които се разглеждат или купуват.

Управление на “Бисквитки”

Можете да управлявате използването на “Бисквитки” посредством настройките на вашия уеб браузър – за повече информация вижте aboutcookies.org

Моля, да обърнете внимание, че отказът от “Бисквитки” ще се приложи само към конкретен браузър. Това означава, че същите действия ще трябва да бъдат предприети за всеки друг браузър, използван на същото или друго устройство.

Ограничаването на използването на “Бисквитки” може да засегне някои функционалности, достъпни на уебсайта. Премахването на “Бисквитките” не е същото като изтриването на Лични данни от Администратора на Лични данни, получени чрез “Бисквитките”.

За какъв период ще съхраняваме вашите данни?

Лични данни може да се съхраняват за периода на използване на Онлайн магазина (но могат да бъдат изрити в срок от три години след последната активност на Клиента като част от Онлайн магазин). За маркетингови дейности – докато Клиентът не направи възражение, ако същите са свързани с технологията на “Бисквитките” и други подобни, в зависимост от технически проблеми, от срока за заличаване на тези файлове, докато се използват настройките на браузъра/ устройството (въпреки че заличаването на файловете не винаги е същото като заличаването на Лични данни, получени чрез тези файлове, откъдето следва и възможността за възражение)

Ако обработването на Лични данни зависи от съгласието на Клиента, Личните данни може да се обработват, докато същото не бъде оттеглено.
Във всички случаи: лични данни също ще се съхраняват, когато законът (напр. счетоводни или данъчни нормативни актове) задължат Администратора да ги обработва;

Чрез “Бисквитките”, Администраторът използва и технология, която позволява чрез рекламното съобщение да се достигнат Клиентите, които са посетили Онлайн магазина, докато са използвали техни уебсайтове.Можете ли да възразите срещу използването на информация от “Бисквитките”?

Клиентът може да възрази срещу действията на Администратора, предприети с горните цели. Ако Клиентът се съгласи да му бъдат представяни, създавани, предоставяни и изпълнявани специално предназначени за него реклами, предложения или промоции (продажби), съобразени с неговите предпочитания, то може да бъде оттеглено по всяко време, но това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди това въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето му.